top of page

פרוייקטים

להלן דוגמאות למס' עבודות שביצעתי

מערכת לניהול הכנסות/ הוצאות וניתוח רווחיות של בית ספר ללימודי מקצועות המדיה

מערכת דוחות ניהוליים לחברת תיירות המעוניינת למדוד את עומס העבודה של אנשי המכירות במס' פרמטרים שונים

מערכת דוחות לניהול תקציבי פרוייקטים ותשלומים לספקים של חברת הפקות

מערכת דוחות לניהול קריאות שירות

מערכת דוחות לניהול נכסים בתחום התיירות

קובץ מערכת לניהול שעות עבודה לפרילנסרים

bottom of page